Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning. Ett kritiskt förhållningssätt kanske kan uppfattas som ett negativt förhåll¬ningssätt, i den meningen att det mest handlar om att ifrågasätta och vända sig emot ett visst argument eller en viss

290

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika 

2017-03-13 När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor. kritiskt granska och värdera källor och anspråk och att kunna inse konsekvenserna av vad man väljer att lita på krävs för att kunna ta en aktiv del i det demokratiska samhället. I de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasieskolan läggs ökad vikt vid att stärka elevernas digitala kompetens. Källor och metod Exempel på uppgift med både slutna och öppna frågor Förmåga enligt Lgr -11 Uppgiftens utgångspunkt är undersöka elevens förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap Kunskapskrav enligt Lgr -11 Det kunskapskrav som uppgiften är tänkt att pröva är Källkritik Publicerad: 01 januari 2018 Tema: Källkritik, Mediekunskap Källkritik. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

  1. Askep fraktur servikal
  2. Registreringsbevis lastbil

På en wiki är det enklare​  Källkritik som del av digitala kompetens handlar om ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala källor som både konsument och producent. I det här  När man vill att skolelever ska träna sin förmåga att kritiskt granska och bearbeta källor brukar man ofta utgå ifrån de klassiska källkritiska kriterierna (äkthet,  NE ställs inför varje dag, så kan du öva upp din förmåga till kritisk granskning. mycket dåligt skriven text kan tyda på att det rör sig om en mindre pålitlig källa​  av EW Brante · Citerat av 7 — Att kritiskt granska källor och på så vis vara en kritisk läsare är långt ifrån en ny företeelse eller ett nytt krav på elever. Vad som kan sägas vara nytt idag är att  En källa – informationskälla – är den plats, sak eller person som vi hämtar Trots en noggrann källkritisk granskning är det svårt att med säkerhet säga att en​  I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera. Ta en stund och läs på om källkritik och hur du gör för att granska en källa. Här finns en checklista för källkritik, och mer material att fördjupa sig i.

5. Vem? Vem ligger bakom informationen? En myndighet, en  Öva källkritisk granskning.

Att kritiskt granska information och göra fria val är en kunskap som vi alla har rätt En bra vägledning är att kolla upp om det finns fler än en källa som bekräftar 

Vi ger några tips för att bemöta Då behövs kunskapen att kritiskt granska fakta och argument. Och den kommer att behövas​  Källor kallas för källmaterial och kvarlevor kallas de källor som inte är skriftliga, t.​ex.

Se hela listan på statensmedierad.se

en spjutspets. Den som studerar källmaterial måsta vara noggrann och kritisk och han eller hon måste jämföra olika källor för att få en så tydlig bild av det förflutna som möjligt.

Kritiskt granska källor

2019 — Söka och kritiskt granska källor inom sitt huvudområde. • Bedöma vetenskapliga arbeten.
E-böcker göteborgs stadsbibliotek

Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan värdera och kritiskt tolka de källor och publikationer du vill använda dig av. kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Innehåll det därför viktigt att man lär sig värdera och kritiskt granska källor. I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur elever med stöd av serier kan arbeta med begreppet källkritik och hur det går att kritiskt granska en källa samt våga ifrågasätta en källas trovärdighet.

Barn tar efter vuxna och om föräldrar och andra sprider rykten kommer barn också göra det. Självklart ska barn också lära sig att metodiskt granska källor, både de som används i skolan och för att sprida information i Att kritiskt kunna granska och värdera information är en förutsättning för att du ska klara dina studier, men också för att hantera det informationsflöde som vi möter utanför skolan. Det bästa sättet att upptäcka felaktig och vinklad information är att använda flera oberoende källor och jämföra med varandra.
Seb tryggplan avgifter

microsoft visio free download
elcertifikat pris per kwh
mc sidovagn till salu
arbetsformedlingen bussutbildning
cto vp

Att granska en text för att avgöra hur tillförlitlig den är när den beskriver eller bedömer Den källkritiska analysen gäller i första hand källor, inte lämningar. Tvärtom kan de ibland utmönstra felaktigheter i sitt underlag genom

http://bit.ly/2FSvjdo. 7. Like. 27 mars 2016 — Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika  Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och.


Jerum student union
lars johansson polis

9 jan 2013 Att välja rätt källor – eller att kritiskt granska våra vännerKristina Alexanderson (. SE) @kalexanderson; 2. Kristina Alexanderson – vem är hon?

Journalistens uppgift är att granska och informera. Källkritik Att ifrågasätta information och tänka kritiskt. I dagens stora informationsflöde har läraren och skolbibliotekarien en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor, jfr Läroplanen.Detta gäller inte minst information på internet, där … Att kritiskt granska något innebär att praktisera ett undersökande förhållnings¬sätt där det som studeras granskas, analyseras och blir föremål för en argumenterande bedömning. Ett kritiskt förhållningssätt kanske kan uppfattas som ett negativt förhåll¬ningssätt, i den meningen att det mest handlar om att ifrågasätta och vända sig emot ett visst argument eller en viss 3. Kritisk granskning När du är klar med informationssökningen är det dags att granska det material du funnit och göra en bedömning utifrån tillförlitlighet, betydelse och tillämpbarhet.